Imatra Elekter AS teenuste hinnakiri

Käesolev hinnakiri kehtib Imatra Elekter AS teeninduspiirkonnas alates 01.01.2018

 

Teenustöö Mõõtühik Hind käibemaksuta Hind käibemaksuga
Lepingu muutmise tasu* eurot/tk 2,54 3,05
Mitmesugused tööd arvestussüsteemide ja peakaitsmetega eurot/tk 19,05 22,86
Tarbimiskoha välja lülitamine mõõtepunktis eurot/tk 20,79 24,95
Tarbimiskoha taaspingestamine mõõtepunktis eurot/tk 19,03 22,84
Tarbimiskoha välja lülitamine liinil eurot/tk 64,13 76,96
Tarbimiskoha taaspingestamine liinil eurot/tk 62,06 74,47
Põhjuseta väljakutse eurot/tk 14,48 17,38
Elektripaigaldise plommimine kliendi soovil eurot/tk 11,28 13,54
Väljavõte sooritatud maksetest eurot/tk 2,00 2,40
Väljavõte arvetest eurot/tk 2,00 2,40
Kordusarve väljastamine kliendi soovil eurot/tk 1,55 1,86
Elektrienergia tarbimise teatis korterelamule eurot/tk 6,02 7,22

* Tarbijal on õigus vahetada hinnapaketti tasuta, kui eelmisest vahetusest on möödunud vähemalt 12 kuud