Siia kuuluvad elektritootjad tootmisvõimsusega üle 500 kW kuni 15 MW. Täpsema liitumisprotsessi kirjelduse saate leiate siit

Alates 01.02.2020 lisandub väljaspool kindlaks määratud piirkonda liitumistele ja muudele kalkulatsiooni alusel tehtavatele teenustöödele projektijuhtimise tasu 3% liitumistasu maksumusest.  Tasu miinimumsumma on seejuures 60,00 eurot ilma käibemaksuta.

Tootjate nimekirja 21.05.2019 seisuga on võimalik alla laadida siit