Üldteenuse hinnad

Aprillikuu üldteenuse hinnad Imatra Elekter AS võrgupiirkonnas on järgnevad:

 

Hind käibemaksuta, s/kWh  Hind käibemaksuga, s/kWh 
 Põhitariif 11,798 14,158
 Päevatariif 14,601 17,521
 Öötariif 9,063 10,876

Üldteenuse hinna arvutuskäigu leiate siit

Äritarbijatele, kelle peakaitsme suurus on madalpingel üle 63A või keskpingel (va korteriühistud) müüakse elektrimüüja mittevalimisel elektrienergiat bilansienergia hinna alusel.

Aprillikuus on Imatra Elekter AS-i marginaal, mis lisatakse bilansienergiale 1,088 s/kWh (ilma käibemaksuta).

Rohkem infot bilansienergia kohta leiate siit

Võrgutasud muutuvad alates 01.06.2022

Imatra Elekter tõstab elektrihinna jätkuva kallinemise tõttu võrguteenuse tasu keskmiselt 8,7%. Uus tariif hakkab klientidele Viimsis ja Lääne-Eestis kehtima alates 1. juunist 2022.

Peamiseks võrgutasu tõstmise põhjuseks on elektrihinna jätkuv tõus. Ka elektrivõrk vajab toimimiseks elektrit ja see kulu on Imatra Elektril võrreldes 1. aprillist seni kehtinud hinnaga kasvanud kokku 40%.

Samuti tuleneb muudatuse surve Riigikogu poolt eelmise aasta lõpus vastu võetud konkurentsiseaduse muudatusest, mille järgi peavad võrguettevõtted hakkama Konkurentsiametile maksma järelevalvetasu 0,2% müügitulust.

Võrgutasu hinnamuutus jaotub kõikidele komponentidele ühetaoliselt ja ei too kaasa muudatusi võrgupakettide muudes tingimustes.

Imatra Elektri juhatuse esimehe, Rudolf Penu sõnul on käesolev võrgutasu tõstmine vajalik, et kohaneda muutunud turuolukorraga ja tagada võrguteenuse osutamiseks vajalike vahendite olemasolu. „Paraku on viimaste kuude keskmine elektrihind olnud jätkuvalt kasvutrendis, mistõttu oleme sunnitud võrgutasus kajastuvat elektrihinna komponenti taaskord korrigeerima. Jälgime stabiilselt elektrihinna muutusi ja oleme valmis ka võrgutasu alandama, kui elektrihinnad peaksid kooskõlastatud hinnataseme võrdluses uuesti langema,“ kommenteeris Penu.

 

Uue hinnakirjaga saab tutvuda SIIN

 

Imatra Elekter müüb elektrimüügi äri Elektrum Eestile

Imatra Elekter müüb enda elektrimüügi äri Elektrum Eestile. Pooled on kokku leppinud, et Imatra Elektri ligi 20 000 elektrimüügi klienti liiguvad uue elektrimüüja juurde alates 01.08.2021

Elektrimüügi klientidele tähendab see seda, et tarbimise eest kuni et kuni 31.juulini 2021 on teie lepingupartneriks, kes vastutab lepingu täitmise eest Imatra Elekter AS ning alates 1. augustist 2021 on teie lepingupartneriks, kes vastutab lepingu täitmise eest Elektrum Eesti OÜ. Lepingu üleminek toimub seaduse alusel automaatselt ning mingeid täiendavaid toiminguid te selleks tegema ei pea. Samuti jäävad muutumatuks kõik teiega sõlmitud lepingu tingimused.
Elektrum Eesti OÜ jätkab lepingu täitmist ning tagab teie elektrienergiaga varustamise alates 1.augustist 2021. Kuni 31. juulini 2021 tarbitud elektrienergia eest kohustute te tasuma Imatra Elekter AS ning Imatra Elekter AS esitab teile tavapärasel viisil arve vastava summa tasumiseks. Alates 1. augustist 2021 tarbitava elektrienergia eest hakkab teile arveid esitama Elektrum Eesti OÜ. Arve edastatakse teile seni kehtinud arvekanalisse.

Muudatus ei puuduta klientide võrgulepinguid. Need jäävad kehtima praeguse võrguoperaatoriga.

 

Elektrum Eesti OÜ kontaktandmed:

E-post: info@elektrum.ee

Telefon: 711 5555

 

Muudatused töökorralduses

Seoses koroonaviiruse levikuga on Imatra Elekter AS kontor klientidele suletud.

Palun pöörduge kliendiküsimustega meie poole järgmiste kontaktide kaudu:

 

  • Klienditeenindus:

Telefon. :  715 0180 või 606 1840

e-post : klienditeenindus@imatraelekter.ee

Iseteenindus: https://iseteenindus.imatraelekter.ee