logo       Imatra Elekter AS-l ja EKÜL-l on hea meel teatada, et aastast 2015 on EKÜL liikmetel senisest veelgi soodsamalt elektrienergiat osta. EKYL_logo

 

 

package-precise  Elektripakett TÄPNE                   Sõlmi leping

 

Maksimaalne kasu Nord Pool Spot börsi hinnast

 

Paketi TÄPNE puhul muutub Teie elektrienergia hind igakuiselt vastavalt Nord Pool Spot EE hinnapiirkonna börsi hinnale. Börsi hinnale lisandub müüjapoolne vahendustasu. Elektribörsi  hinnast sõltuv hinnastamine tagab Teile elektrituru kõige õiglasema hinnataseme.

 

 

            Tavaline elekter                      Roheline elekter           
 NPS + 0,18  NPS + 0,23

NPS/ Nord Pool Spot elektribörsi EE hinnapiirkonna tunnihinnad, s/kWh

Hinnad on s/kWh ja sisaldavad käibemaksu

Sõlmi leping

 

 

Mida kujutab endast NPS hind?

Alljärgneval graafikul on esitatud Nord Pool Spot elektribörsi viimase 12 kuu keskmised hinnad (s/kWh, hinnad sisaldavad käibemaksu).

 • 4.45
  Jaanuar
 • 5.20
  Veebruar
 • 5.44
  Märts
 • 4.79
  Aprill
 • 4.64
  Mai
 • 5.73
  Juuni
 • 6.49
  Juuli
 • 6.65
  August
 • 6.11
  Sept.
 • 5.56
  Okt.
 • 6.31
  Nov.
 • 6.37
  Dets.

 

Täpsem informatsioon paketi kohta

Elektripaketi TÄPNE leping on tähtajatu ning seega  puudub Teil vajadus pidevale lepingu uuendamisele.

Kui Te soovite lepingut lõpetada, siis piisab ainult sellest, et saadaksite meile 30 päeva enne lõpetamist avalduse . Mingeid lõpetamise tasusid Imatra pakettidel ei ole.

Arved saadame Teile üldiselt järgmise kuu viienda kuupäeva paiku ning arvete maksetähtaeg on üldjuhul 14 päeva. Arveid me ei väljasta, kui selle summa on alla 3 euro.

EKOenergia

EKOenergia on elektripaketi TÄPNE lisavõimalus, mille korral garanteerime, et ostame Teie poolt tarbitud elektrienergia koguse ulatuses taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrienergiat. Väljastame teile selle kohta ka asjakohase tunnistuse.Valiku teinud tarbijatel on võimalus kasutada oma toodetel ja teenustel lisaväärtuse andmiseks rahvusvaheliselt tunnustatud EKOenergia logo.

Roheline elekter annab tarbijatele võimaluse panustada oma elektrienergia tarbimisega jätkusuutliku elukeskkonna arendamisse. Rohelise valiku korral aitate vähendada atmosfääri paisatavate heitgaaside kogust. Samuti on EKOenergia hea võimalus panustamaks Eesti taastuvenergeetika sektorisse, et tagada elektrienergia tarnekindlus ka tulevikus.

Mis saab näitudest ja arvestitest?

Näite tuleb ka edaspidi teatada oma võrguettevõttele. Kui tarbija valib uue elektrimüüja, siis müüja saab kliendi tarbimisandmed kätte Elering AS-i poolt loodud Andmelaost. Tarbijale mingeid lisakohustusi ei teki. Samuti ei vahetata tarbijal müüja vahetamisega elektriarvesteid. Oluline on meelde jätta, et elektrimüüja vahetamine ei too kaasa mingeid muudatusi näitude teatamises.

Kuidas toimub elektrimüüja vahetamine?

Kui Teil on olemas juba kehtiv elektrileping ning Te soovite oma elektrimüüjat vahetada, siis tuleb arvestada sellega, et enne uue lepingu sõlmimist tuleb eelnev leping ära lõpetada. Kui Te ei soovi ise oma vana tarnijaga lepingu lõpetamist ette võtta, siis saate Te anda meile volituse, mille alusel saame Teie eest kõik bürokraatlikud toimingud ise ära teha. Volitust on teil kõige lihtsam anda meie iseteeninduses, koos uue lepingu sõlmimisega.

Arvestada tuleks sellega, et üldjuhul on tarnijate tüüptingimustes 30 päevane etteteatamise nõue.

E-arve püsikorraldus Imatra Elekter AS-ga?

E-arve püsikorralduse lepingu saate sõlmida pangakontoris või Internetipangas. Imatra Elekter AS kasutab viitenumbrina Teie lepingunumbrit.

Kes saab lepingu sõlmida?

Avatud elektriturul saavad elektrilepinguid sõlmida tarbijad, kelle nimel on elektrilepingu sõlmimise hetkel kehtiv võrguleping. Kortermajade puhul tuleb arvestada sellega, et kui tänasel päeval tasute elektri eest korteriühistule, siis Teie ise endale elektrilepingut sõlmida ei saa. Sellisel juhul saab elektrilepingu sõlmida ühistu.

 

Sõlmi leping